بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های حوزه عمل در شهرستان...

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های حوزه عمل در شهرستان دهلران

در تاریخ 98/08/21 جناب آقای مهندس پوراحمد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از پروژه های حوزه عمل شرکت در شهرستان دهلران بازدید به عمل آوردند. مدیرعامل محترم ضمن حضوردر محل شبکه آبیاری وزهکشی میمه از شکستگی هایی که بر اثر سیلاب سال جاری در شهرستان دهلران رخ داده بود وباعث وارد آمدن خسارات به خطوط انتقال شبکه میمه گردیده بازدید وراهکارهای لازم جهت تسریع در رفع مشکل به مدیراداره منابع آب دهلران ارائه نمودند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات