وزیر راه و شهرسازی، دوزادهمین عضو کمیسیون اقتصاد دولت شد

وزیر راه و شهرسازی، دوزادهمین عضو کمیسیون اقتصاد دولت شد

هیئت دولت با عضویت وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اقتصاد دولت به دلیل اهمیت بخش های حمل و نقل و مسکن در اقتصاد کشور موافقت کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات