بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از نیروگاه بادی کهک استان قزوین

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از نیروگاه بادی کهک استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات