مناقصه خدمات پوشش بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مناقصه خدمات پوشش بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد کلیه خدمات بیمه ای شامل ‌ (تکمیل درمان ، مسئولیت مدنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب پروژه هاي ساختماني ، مسئوليت مدني ناظرين گاز ، آتش سوزي ، آسانسور و...) را از طریق برگزاری مناقصه به شركت بيمه واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از متقاضيان دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به آدرس www.yazdnezam.ir يا دبيرخانه سازمان (واقع در بلوار امام جعفرصادق(ع) –كوچه شهيد محمدصالح جعفري-طبقه اول-واحد3) مراجعه نمايند .

آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ، پايان وقت اداري شنبه مورخ 25/08/98 مي باشد .

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات