عملیات هدایت آبهای سطحی/احداث باند کندرو

عملیات هدایت آبهای سطحی/احداث باند کندرو

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، با توجه به اینکه ورودی شرقی مرکز استان، مسیر تردد بسیاری از شهروندان و مسافران می باشد ، احداث باندکندرو ورودی شرقی ساری به طول 3600 متر در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته و تاکنون بیش از 895 مترطول آن بتن ریزی شد.

هدف از اجرای پروژه ساماندهی ورودی شرقی، روان‌سازی ترافیک و ارتقاء ایمنی تردد وسایط نقلیه، کاهش خطرات احتمالی ناشی از تصادفات و دسترسی آسان‌تر به معابر فرعی است.

همچنین همزمان با احداث باند کندرو دراین محدوده، شهرداری به منظور هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی اقدام به ایجاد160 متر کانال سرپوشیده 90*90 از 1240 مترطول کار آن نیز نموده است.

احداث رفیوژ وسط به طول3600 مترمی باشد که تاکنون بیش  از 2000 متر انجام شده و 950 مترطول جدول‌گذاری برای احداث باغچه های فضای سبز در دو طرف باند کندرو از دیگر پروژه ها در راستای بهسازی ورودی شرقی ساری می باشد.

همچنین ایجاد فضای سبز در رفیوژ وسط و دو طرف باند کندرو با غرس150 اصله درخت و گلهای متنوع فصلی و دائمی و پـیاده‌روسازی به موازات باند کندرو در جـهت حفظ زیباسازی شهر و تحقق توسعه پـایدار شهری انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات