گزارش تصویری حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در نشست تخصصی هیئت اقتصادی و عمرانی آستان قدس رضوی پنجش...

گزارش تصویری حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در نشست تخصصی هیئت اقتصادی و عمرانی آستان قدس رضوی پنجش...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات