هشت دستاورد شهري و ملي نخستين نشست آمار و برنامه‌ريزي

هشت دستاورد شهري و ملي نخستين نشست آمار و برنامه‌ريزي

مدير برنامه و بودجه شهرداري اصفهان با اشاره به برگزاري نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري براي نخستين بار در كشور توسط شهرداري اصفهان، گفت: نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري هشت دستاورد كليدي به همراه داشت.

سعيد فرداني در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهاركرد: اولين دستاورد نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري، رونمايي از آمارنامه سال 97 بود كه نسخه الكترونيك آن در شش ماه نخست سال منتشر و نسخه چاپي آن در اين نشست رونمايي شد.

وي با بيان اينكه آمارنامه سال 97 در 600 صفحه و چهار هزار قلم اطلاعاتي رونمايي شد، افزود: با توجه به اينكه اكثر برنامه‌ريزان فرصت مطالعه تمام موارد مطرح شده در آمارنامه را ندارند، در هر فصل اطلاعات كليدي در يك يا دو صفحه خلاصه شده و به صورت تصويري(اينفو) ارايه شده تا در كمترين زمان نيازهاي اصلي اطلاعاتي مخاطبان برطرف شود.

مدير برنامه و بودجه شهرداري اصفهان ادامه داد: اضافه‌شدن روندهاي اطلاعاتي 10 سال گذشته، اينفوگرافي و توجه به استانداردها ازجمله موارد اضافه شده در آمارنامه 97 شهر اصفهان است.

وي راه‌اندازي سامانه رصد اطلاعات (رصا) را ديگر دستاورد نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي عنوان كرد و افزود: سامانه رصد اطلاعات با رويكرد ارائه داشبوردهاي مديريتي، دسترسي به اطلاعات يكپارچه را در نظر دارد.

فرداني ادامه داد: مديران و كارشناسان براساس سطح دسترسي خود به سامانه رصا مي توانند به اطلاعاتي مانند درآمد، هزينه، پيشرفت پروژه ها، نيروهاي انساني و اطلاعاتي كه مديران و كارشناسان به آن نياز دارند را به صورت آنلاين و يكپارچه دسترسي داشته باشند.

وي گفت: دستاورد سوم برگزاري اين نشست بهره‌برداري از تالار مانيتورينگ اطلاعات شهرهاي ايران با نام مستعار «تماشا» است كه پس از سه سال همكاري بين شهرهاي اصفهان، تهران و مشهد تعامل ساير شهرها و كلانشهرها توانستيم بهره‌برداري رسمي از آن را انجام دهيم كه در آن تعاريف حدود 136 اقلام اطلاعاتي يكسان‌سازي شده و به صورت مستمر شهرها و كلانشهرها مي‌توانند از اطلاعات يكديگر در اين زمينه استفاده كنند.

مدير برنامه و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه رونمايي و امضاءتفاهم‌نامه سند جامع زيرساخت اطلاعات مكاني شهراصفهان چهارمين دستاورد نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در مديريت شهري است، تصريح كرد: با تدابيري كه در يك سال گذشته بين شهرداري اصفهان، ارگان‌هاي شهري، استانداري اصفهان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد، براي اولين بار در كشور اين موضوع به سرانجام خوبي رسيد و در آينده نزديك نيز شاهد ثبت استاندارد و يكپارچه اطلاعات مكاني در شهراصفهان هستيم تا بتوانيم از موازي‌كاري جلوگيري كنيم و در مواقع بحران و برنامه‌ريزي‌‎هاي مبتني بر اطلاعات، اتفاقات خوبي را رقم بزنيم.

وي اظهار كرد: پنجمين دستاورد نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي آغاز به كار دبيرخانه زيرساخت اطلاعات مكاني بود كه قرار است شهرداري اصفهان محوريت دبيرخانه زيرساخت اطلاعات مكاني شهراصفهان را با همكاري ارگان هاي شهري و نمايندگان استانداري و سازمان مديريت داشته باشد.

فرداني با بيان اينكه بازنگري نظام جامع آماري با پشتيباني از نظام ارزيابي عملكرد ششمين دستاورد نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي بود، ادامه داد: در سال 89 نظام جامع آماري براي شهر و شهرداري اصفهان توسط دانشگاه اصفهان انجام شده بود، اما باتوجه به اينكه برنامه شهردار يك برنامه سنجش پذير و مبتني بر ارزيابي عملكرد بود، نياز به يك بازنگري با اين رويكرد وجود داشت كه از دوسال پيش شروع و جلسات متعددي بين شهرداري و دانشگاه اصفهان با حوزه هاي مختلف برگزار شد و خوشبختانه اين بازنگري را در شش ماه اول سال جاري به سرانجام رسانديم و در نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي رونمايي كرديم.

وي تصريح كرد: با اين دستاورد مي‌توانيم سنجش پذيري و تحقق برنامه‎‌ها را به صورت دقيق و سريع در آينده نزديك داشته باشيم.

مدير برنامه و بودجه شهرداري اصفهان با بيان اينكه هفتمين دستاورد نخستين نشست سالانه آمار و برنامه‌ريزي در حوزه رصدخانه شهري بود، اظهاركرد: با توجه به اينكه در كشور يك تجربه موفق و مشخصي در راستاي رصدخانه هاي شهري نداريم، از اين رو شهرداري سال گذشته تصميم گرفت براي راه اندازي رصدخانه شهري يك سند تنظيم كند تا به استناد اين سند بتوانيم قدم هاي بعدي را برداريم.

وي افزود: براي اين سند از دو روش راه اندازي اتاق فكر و تحليل كسب و كار استفاده و در يكسال گذشته حدود 20 جلسه مرتبط با نخبگان و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف، هم دانشگاه، هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي و عمومي برگزار شد؛ از سوي ديگر با استفاده از ظرفيت مشاور، تحليل كسب و كار را مدنظر قرار داديم تا بتوانيم واقع‌بينانه چرايي مشخصي را براي راه اندازي رصدخانه داشته باشيم.

فرداني تاكيد كرد: اين سند به شكلي طراحي شده كه نيازها را تحليل كرده و روش هاي پاسخگويي به آن نياز را مشخصاً براي شهر اصفهان و ظرفيت هاي شهراصفهان ترسيم مي‌كند تا بتوانيم در آينده تصميماتي منطبق با اين سند در حوزه رصد خانه شهر اصفهان داشته باشيم.

وي با اشاره به تنظيم پيش نويس همكاري بين مركز آمار ايران، كلانشهرهاي كشور و سازمان شهرداري ها، گفت: اين پيش نويس كه به امضاء رييس مركز آمار ايران، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان، نماينده سازمان شهرداري‌ها و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان رسيد قرار است در آينده‌اي نزديك در تهران و با حضور ساير ذينفعان مورد امضاء اصلي و ملاكي براي تعامل شهرها و كلانشهرها در حوزه آمار با مركز آمار ايران قرار بگيرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات