سومین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای سمنان برگزار شد

جلسه توسعه مدیریت و فناوریهای مدیریتی شرکت آب منطقه ای برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان ، سومین جلسه توسعه مدیریت که با حضور اعضا این جلسه برگزار شد ،  مباحثی از جمله تعیین عضو جدید کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی ، تغییر عنوان برخی از پستهای سازمانی و اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر کارکنان و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات