گزارش عملکرد عمرانی شهرداری بناب درسال 1398 / کلید کنید و کلیپ این بخش را مشاهد فرمایید

گزارش عملکرد عمرانی شهرداری بناب درسال 1398 / کلید کنید و کلیپ این بخش را مشاهد فرمایید

موضوع طرح های عمرانی درپارک فدک  شهر #بناب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات