نیاز تقاطع‌های همسطح قرچک و خط ۳ و۴ ریلی جنوب تهران؛ نیارمند ۴۰۰ میلیارد تومان

نیاز تقاطع‌های همسطح قرچک و خط ۳ و۴ ریلی جنوب تهران؛ نیارمند ۴۰۰ میلیارد تومان

وزیر راه و شهر سازی گفت: تکمیل ۲ پروژه تقاطع‌های غیر هم سطح قرچک و تکمیل خط ۳ و ۴ ریلی جنوب شرق استان تهران به ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات