سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان‌های جنوب شرق ‌تهران

سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان‌های جنوب شرق ‌تهران

‌وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از پروژه‌های ریلی و جاده ای وارد شهرستان‌های قرچک‌، ورامین و پیشوا شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات