ابلاغ ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

ابلاغ ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، بدینوسیله ویرایش سوم سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان " طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی " که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ 98/8/1 در کل کشور، ابلاغ میگردد.
زمان انقضای ویرایش سال 1392 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود
بنابراین از تاریخ 98/08/01 لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات