انتخاب اعضاي جديد هیئت‌رئیسه سال دوم دوره هشتم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان

انتخاب اعضاي جديد هیئت‌رئیسه سال دوم دوره هشتم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان

انتخاب اعضاي جديد هیئت‌رئیسه سال دوم دوره هشتم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان


به گزارش روابط عمومي سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان، در جلسه عصر روز شنبه مورخ ۱۱ آبان ماه جاری هیئت‌مدیره سازمان، به‌اتفاق آرا، اعضای هیئت‌رئیسه سال دوم دوره هشتم به شرح ذيل انتخاب شدند.

مهندس منوچهر ماهرو بختیاری به‌عنوان رئیس سازمان

مهندس سعید بارانی به‌عنوان نائب رئيس اول

مهندس ضرغام ارشادی به‌عنوان نائب رئيس دوم

مهندس علیرضا محمد زاده به‌عنوان دبير

همچنین به پیشنهاد هیئت‌رئیسه سازمان و با تصویب هیئت‌مدیره، مهندس ناصر طهماسبی به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات