بازدید فرماندار شهرستان بهار از روستاهای بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان قنبری فرماندار شهرستان بهار باتفاق شفیعی بخشدار بخش مرکزی شهرستان و مهندس سماواتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار و تعدادی از خبرنگاران صدا و سیمای مرکز همدان جهت بازدید از نحوه آسفالت و جذب اعتبارات عمرانی و قیر رایگان توسط بنیاد مسکن در روستاهای تحت پوشش شهرستان به روستاهای اختاچی و رسول آباد سفلی مراجعه نمودند. در این دیدار جناب آقای سماواتی اظهار نمودند که از محل قیر اعتباری عملیات آسفالت ریزی روستاهای زاغه ، سیمین ، گوشلان ، سنگ سفید ، اختاچی و همچنین رسول آباد سفلی در برنامه کاری بنیاد مسکن قرار گرفته که خوشبختانه اجرای آسفالت اختاچی به صورت صد در صد به پایان رسیده و ظرف هفته جاری عملیات آسفالت ریزی روستای رسول آباد سفلی با مقدار تقریبی 2000 تن در این روستا نیز باتمام خواهد رسید. در این دیدار جناب آقای قنبری ضمن مصاحبه تصویری با خبرنگار صدا و سیمای مرکز همدان از زحمات بنیاد مسکن تقدیر و تشکر نموده و ایشان اظهار نمودند بنیاد مسکن هم در بازسازی واحدهای خسارت دیده در سطح شهرستان بهار و هم بهسازی روستاها نقش اساسی را دارد که به بهترین صورت ممکن هر دو کار به صورت همزمان در حال اجرا می باشد که جای تقدیر و تشکر از بنیاد مسکن می باشد . در ادامه جناب آقای شفیعی بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان نیز از عملکرد بنیاد مسکن تقدیر و تشکر نموده و ایشان اظهار داشتند توزیع قیر اعتباری رایگان باعث افزایش حجم آسفالت ریزی و ارائه خدمات به روستاها شده که ما در این رابطه مدیون دولت و زحمات بنیاد مسکن هستیم. در این دیدار دهیار و شورای محترم روستای رسول آباد سفلی نیز حضوراً از زحمات فرماندار و بخشدار و خصوصاً بنیاد مسکن تقدیر و تشکر نمودند.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات