برگزاري هشتمین جلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده روستائي استان قم

برگزاري هشتمین جلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده روستائي استان قم
به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم ، به استناد جزء 5 بند ((الف)) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص نحوه بررسي و تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستايي ، هشتمین جلسه کميته تصويب طرح هادي روستاها و تعيين محدوده با حضور  آقايان: طالبی معاون عمرانی فرماندار قم ، بلدي مدير کل بنياد , رحماني معاون عمران روستايي ، بخشداران بخش های خلجستان , سلفچگان, کهک و ساير اعضاي کميتة تصويب به منظور بررسی موارد تغییر کاربری و الحاق اراضی ملی در سالن جلسات بنياد مسکن استان تشکيل گرديد.
در ابتداي اين جلسه بلدي مدير کل بنياد مسکن گفت: یکی از اهداف بنیاد مسکن جهت حمایت ازمهاجرت معکوس به روستاها به منظور عمران , آبادانی , شناسایی و الحاق زمین های جدید به بافت روستاها می باشد.
وی اظهار کرد: تهیه طرح هادی روستاها در حوزه وظایف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و پس از تهیه طرح این طرح ها در کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند.
ایشان در ادامه خواستار مساعدت کلیه ارگانهای ذیربط در این خصوص شد.
لازم به ذکر است در این جلسه موارد مربوط به دستور جلسه بررسی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات