برگزاری جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده استان

برگزاری جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده استان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات