راه اندازي سامانه تلفن گوياي يگان حفاظت از اراضي سازمان ملي زمين و مسكن استان اصفهان

راه اندازي سامانه تلفن گوياي يگان حفاظت از اراضي سازمان ملي زمين و مسكن استان اصفهان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات