بازدید فرماندار از وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی محوطه سازی و آماده سازی ...

بازدید فرماندار از وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی محوطه سازی و آماده سازی ...

به گفته امین زاده، این بازدید با هدف تسریع در روند مپیشرفت عملیات اجرایی و رفع موانع موجود انجام گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید و مقرر گردید با قید فوریت نسبت به تشکیل جلسه شورای مسکن با حضور کلیه دستگاه های ذیربط اقدام تا با توجه به تفاهم نامه منعقده، تصمیمات مقتضی جهت اتمام عملیات اجرایی اتخاذ گردد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات