جلسه ارزيابي و پايش سند آموزشي مديريت بحران

جلسه ارزيابي و پايش سند آموزشي مديريت بحران

هدف از تشکیل این جلسه بررسی وضعیت و پایش سند آموزشی پنج ساله مدیریت بحران در سطح دستگاه های اجرایی بوده است که این سند آموزشی در سال 1396 با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی و شهروندان در حوزه مدیریت بحران تدوین گردید . با عنایت به اینکه آموزش همگانی و ایمنی جزء اهم فعالیت ها در امر پیشگیری و کاهش خسارات جانی و مالی در مدیریت بحران است به همین منظور در رئوس برنامه های اداره کل مدیریت بحران استان قرار گرفته است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات