پیگیری دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و اعتراض به مبالغ اخذ شده در سامانه ستاد

پیگیری دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و اعتراض به مبالغ اخذ شده در سامانه ستاد

به گزارش روابط عمومی - طی چند وقت اخیر بسیاری از پیمانکاران در سراسر کشور به خصوص استان خوزستان نسبت به اخذ مبلغ در "سامانه ستاد" گلایه داشتند به همین دلیل مهندس علی طاهری بیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان نامه نگاری و اقداماتی را برای حل این موضوع انجام داده است.

تصویر پاسخ نامه دبیر کانون سراسری ایران از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات