بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت تعویض و جدول گزار ی در بلوار شهدا توسط عوامل شهرداری

بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت تعویض و جدول گزار ی در بلوار شهدا توسط عوامل شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات