صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه نخست سال 1398

صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه نخست سال 1398

صورت درآمد و هزینه شهرداری میانه در شش ماهه نخست سال 1398

گزارش عملکرد مالی شهرداری میانه شامل دو بخش جداگانه درآمد و هزینه این نهاد در شش ماهه نخست سال 1398 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: معاون اداری و مالی شهرداری میانه با تهیه صورت کامل درآمد و هزینه شهرداری در نیمسال اول سال 1398 آن را برای اطلاع عموم شهروندان منتشر کرد.

بر اساس گزارش معاون اداری - مالی شهرداری میانه؛ درآمد شهرداری میانه تا پایان روز 31 شهریور ماه سال جاری 154،884،945،908 ریال معادل 38.72 درصد از کل درآمد مصوب در بودجه سال 1398 است که در رقم 400 میلیارد ریال بسته شده است و نسبت به نیمسال مشابه در سال قبل از افزایش قریب به 30 درصدی برخوردار است.

این گزارش حاکی است در بخش هزینه ها عملکرد قطعی نیمسال اول 145،408،159،085 ريال بوده است که 93.88 درصد از کل درآمد قطعی محقق شده را شامل می شود و با این حساب هزینه های شهرداری در نیمـسال اول 98 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

nomoodare daramad va hazine 6 mahe avale 1398

daramad 6 mahe avale 1398 3

daramad 6 mahe avale 1398 3

daramad 6 mahe avale 1398 3

درآمد

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

hazineh 6 mahe avale 1398 11

هزینه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات