جلسه مدیریت سرمایه گذاری شهرداری

جلسه مدیریت سرمایه گذاری شهرداری

جلسه مدیریت سرمایه گذاری شهرداری جناب آقای رمضانی و جناب میر شاهی ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک مهندس حجت معجزه و معاونت توسعه منابع شهرداری جناب آقای طلائی به ریاست سرپرست محترم شهرداری جناب آقای مهندس خاکشور پیرامون #استخر_شهروند شهرداری که اینروزها تعطیل میباشد . ۴ آبان۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات