نهضت آسفالت همچنان ادامه دارد


نهضت آسفالت همچنان ادامه دارد

آسفالت 15 کوچه در منطقه مسکن مهر معروف به زمینهای کشوری طی روزهای گذشته گواه این موضوع می باشد،امید آن می رود که طی روزهای آتی و با اضافه شدن ماشین آلات جدید ترمیم کننده آسفالت شهرداری بتواندخدمات خود در زمینه بهسازی ،آسفالت کوچه ها ومعابر را شهری بهبود ببخشد، مجددا از صبر وشکیبایی وهمکاری شهروندان عزیز
بهبهان با اکیپ های اجرایی شهرداری تشکر وقدر دانی می گردد


روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات