دیدارهای مردمی شهردارمحترم در روز پنجشنبه ۹۸/۸/۲

دیدارهای مردمی شهردارمحترم در روز پنجشنبه ۹۸/۸/۲

دیدارهای مردمی شهردارمحترم در روز پنجشنبه ۹۸/۸/۲

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات