لزوم هم افزایی در حوزه های فرهنگی و هنری

لزوم هم افزایی در حوزه های فرهنگی و هنری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ حکمت اله داودی، رییس پارلمان محلی با بیان این مطلب در نشست مشترک با مدیر کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: قزوین یک قطب فرهنگی و هنری در کشور به شمار می رود و پایتخت خوشنویسی ایران است و باید از این ظرفیت ها برای ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری قزوین در کشور بهره برد.

داودی با اشاره به توجه ویژه شورای پنجم به موضوعات فرهنگی و هنری، خاطرنشان کرد: مجموعه هنرمندان و فرهیختگان قزوین از شهرداری انتظار حمایت دارند؛ از همین رو یکی از اصلی ترین سیاست های شورای پنجم پرداختن به موضوعات فرهنگی، هنری و ورزشی است.

/پایان پیام/

، رییس شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد؛

لزوم هم افزایی در حوزه های فرهنگی و هنری


می توان با هم افزایی و برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی و هنری قزوین را در این حوزه ها به جایگاه واقعیش رساند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ حکمت اله داودی، رییس پارلمان محلی با بیان این مطلب در نشست مشترک با مدیر کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: قزوین یک قطب فرهنگی و هنری در کشور به شمار می رود و پایتخت خوشنویسی ایران است و باید از این ظرفیت ها برای ارتقای جایگاه فرهنگی و هنری قزوین در کشور بهره برد.

داودی با اشاره به توجه ویژه شورای پنجم به موضوعات فرهنگی و هنری، خاطرنشان کرد: مجموعه هنرمندان و فرهیختگان قزوین از شهرداری انتظار حمایت دارند؛ از همین رو یکی از اصلی ترین سیاست های شورای پنجم پرداختن به موضوعات فرهنگی، هنری و ورزشی است.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات