سخنان شهردار یاسوج در خصوص ساخت وسازهای آبشار

سخنان شهردار یاسوج در خصوص ساخت وسازهای آبشار

شهردار یاسوج گفت: کارگروه گردشگری مصوبه ای در خصوص ممنوعیت ساخت و ساز ها داشته است، اما برای کسانی که مالک هستند و به شهرداری مراجعه میکنند الزام قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازها وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری، دکتر نستهن مقدم در گفتگو با رسانه ها در خصوص آبشار یاسوج و ساخت و سازهایی که در آن صورت میگیرد گفت: کارگروه گردشگری مصوبه ای در خصوص ممنوعیت ساخت و ساز ها با نصب بنر در آبشار یاسوج در ماه های گذشته داشته است، اما برای کسانی که مالک هستند و به شهرداری مراجعه میکنند الزام قانونی برای آنها برای جلوگیری از ساخت و سازها وجود ندارد، این موضوع بر اساس کمیسیون ماده 5 مختص آبشار  که با رعایت سطح اشغال، و نوع مواد و مصالح، اگر این موضوع را  رعایت کنند شهرداری طبق قانون ملزم است به آنها پروانه بدهد، بنابراین کسانی که بر اساس قانون کار میکنند پروانه دارند و اگر افرادی خلاف تشریفات قانونی کارکنند گشت ساختمان  شهرداری با آنها باید برخورد کند.

نستهن مقدم بیان کرد: جلسه ای در دو روز گذشته با امور آب صورت گرفت، که موضوع تصرفات از معابر و آبراه که  رعایت آن الزامی بوده تشکیل شد، که با هر گونه ساخت و ساز در این مکان برخورد شود، در این خصوص با یک مشاور کشوری که پارک بزرگی مانند صفه اصفهان را طراحی کرده است وارد مذاکره شده ایم و جلسات میدانی در هفته های گذشته صورت گرفت و تهیه نقشه های توپوگرافی انجام شده است، که طرح جامع گردشگری آبشار تهیه و اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص ممنوعیت ساخت وسازها با نبود طرح جامع گردشگری موضوعی مطرح است، باید اشاره کرد آبشار چند مالکیتی است یعنی هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در آن سهیم هستند، اما با توصیه به مشاور اعلام شد طرحی تهیه شده توسط دستگاه های منابع طبیعی، شهرداری، آموزش و پرورش که توسط مشاور به اشخاص حقیقی و مالکان اعلام شود، تا تناسبی بین مالکیت خصوصی و حقوقی برقرار شود، بنابراین اگر طرحی که درآمدزایی داشته و مولد باشد شهروندان تبعیت خواهند کرد.

شهردار یاسوج گفت: محدودیت هایی که در آبشار انجام می شود به این دلیل است که طرح جامع گردشگری در کمیته گردشگری تصویب شود تا رشد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی متوقف شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یاسوج

    منبع خبر

    شهرداری یاسوج

    شهرداری یاسوج یک شهرداری در شهر یاسوج می باشد

      نظرات