روند احداث خیابان غذا در کمیسیون خدمات شهری بررسی شد

روند احداث خیابان غذا در کمیسیون خدمات شهری بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات