عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد

عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد

عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد

در راستای بهسازی و ترمیم زیرساخت های شهری تخریب شده ناشی از سیل در سطح شهر پلدختر


عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد و احداث و بهسازی معبر در ادامه خیابان ساحلی و سلمان فارسی جنوبی از محل اعتبارات ماده ۱۰ مدیریت بحران توسط شهرداری پلدختر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری پلدختر

  منبع خبر

  شهرداری پلدختر

  شهرداری پلدختر

  شهرداری پلدختر یک شهرداری در شهر پلدختر می باشد

   نظرات