جلسه غیر علنی مورخه 98/08/12 شورای اسلامی شهر تنكابن به روایت تصویر

جلسه غیر علنی مورخه 98/08/12 شورای اسلامی شهر تنكابن به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تنکابن

    منبع خبر

    شورای شهر تنکابن

    شورای شهر تنکابن یک شورای شهر در شهر تنکابن می باشد

      نظرات