بازدید تنی چند از اعضای شورای اسلامی به همراه معاونین و کارشناسان شهرد...

بازدید تنی چند از اعضای شورای اسلامی به همراه معاونین و کارشناسان شهرد...

بازدید سورانه نایب رییس و رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی، رحمتی رییس کمیسیون خدمات، رضایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی ،مرادی و محصولی اعضای شورای اسلامی ، عسگری معاون خدمات شهری و کارشناسان همراه، خانمحمدی معاون برنامه ریزی توسعه انسانی، رییس سازمان آتش نشانی و کارشناسان همراه،رییس سازمان مدیریت پسماندو رییس سازمان آرامستان و مدیر اجرائیات شهرداری از غرفه شهرداری اراک در چهاردهمین نمایشگاه الکامپ
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات