آزادسازی ۸۸ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه ها ی استان قم

حدود ۸۸ هکتار از دخل و تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان قم آزادسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: محمد رضا اقبالی مدیر رود خانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اینکه وظیفه مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل  برخورد با تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها می باشد افزود: در راستای وظایف قانونی و برخورد با متصرفین اراضی بسترو حریم رودخانه ها تاکنون آزادسازی ۸۸  هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های استان باتلاش همکاران مدیریت مهندسی رودخانه،  حقوقی و اکیپهای گشت و پس از بررسی و  انجام کارشناسی های لازم انجام شده است.

اقبالی بیان نمود: پس از پیگیر یهای متعدد شرکت آب منطقه ای از شهرداری  و مسئولین استانی جهت آزادسازی تصرفات رخ داده در بستر رودخانه قمرود در قسمت  بازه شهری ، موضوع بصورت خاص توسط قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان مورد بررسی قرار گرفت وطبق  مصوبات قرارگاه، شهرداری موظف به آزادسازی تصرفات گردید که  در مهرماه سالجاری نسبت به آزادسازی حدود ۵۰۰ مترمربع شامل تخریب و برچیدن یک سازه تقاطعی غیراصولی در بستر رودخانه اقدام شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات