عملیات اجرای ساخت ایستگاه​ ​هیدرومتری آبسنجی کشکان چم مهر...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان از عملیات اجرای ساخت ایستگاه​ ​هیدرومتری (آبسنجی) کشکان در چم مهر شهرستان پلدختر خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، مظفر زیودار ضمن اشاره به تخریب ایستگاه های هیدرومتری در سیلاب فروردین ماه سال جاری شهرستان پلدختر افزود : ساخت ایستگاه هیدرومتری (آبسنجی) رودخانه کشکان چم مهر شهرستان پلدختر که در خروجی این رودخانه و قبل از تلاقی با رودخانه سیمره واقع شده است .

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب یادآور شد : کارفرمای این پروژه  شرکت آب منطقه ای لرستان است که با ساخت این ایستگاه هیدرومتری، آمار اندازه گیری رودخانه کشکان دقیق تر می شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات