مهندس عباس جنگی مرنی به عنوان عضو و رئیس کمیته مدیریت منابع آب...

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در حکمی مهندس عباس جنگی مرنی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل را به عنوان عضو و رئیس کمیته مدیریت منابع آب استان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، در حکمی که به امضای مهندس تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو رسیده خطاب به مهندس عباس جنگی مرنی آمده است: «با عنایت به ماده 10 دستورالعمل اجرایی تخصیص آب ابلاغی وزیر وقت نیرو، بدینوسیله جنابعالی به عنوان «عضو و رئیس کمیته مدیریت منابع آب» آن شرکت منصوب می شوید.»

در بخش دیگر این حکم آمده است: «با توجه به چالش های موجود در مدیریت آب کشور و مسئولیت خطیر در اجرای دستورالعمل مورد اشاره، مقتضی است ضمن هماهنگی و تعامل با سایر اعضای آن کمیته و برگزاری جلسات مستمر و منظم، مراقبت و دقت لازم را در حسن اجرای دستورالعمل اجرایی تخصیص آب و نظام نامه تخصیص آب معمول داشته و توجه بیشتری به ابزار و راهکارهای بنیادی استقرار نظام تخصیص آب از جمله انجام امور مربوط به تخصیص آب سطحی و زیرزمینی، تکمیل بانک اطلاعات تخصیص آب، رعایت سقف تخصیص های ابلاغی و ارائه گزارش های عملکرد تخصیص معطوف نمائید.»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات