بامداد 21 آبان ماه خروجی سد زاینده رود افزایش می یابد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: خروجی از سد زاینده رود بامداد 21 آبان ماه افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای،حسن ساسانی با اعلام بازگشایی دریچه های سد زاینده رود برای توزیع آب کشاورزی در شبکه های غرب و شرق استان اصفهان اظهار داشت: زمان توزیع آب کشاورزی در بامداد 21 آبان ماه خواهد بود .

وی افزود: مجموع میزان حجم توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان 120 میلیون متر مکعب از سد زاینده رود است .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به تامین آب نوبت اول برای کشت به هنگام پاییزه در مدت 20 روز تصریح کرد: دبی آب خروجی 75 مترمکعب برثانیه خواهد بود .

ساسانی اعلام کرد: میزان ذخیره کنونی سد زاینده رود 426 میلیون متر مکعب است و میزان حجم ورودی به این سد 13 و خروجی آن 24 مترمکعب بر ثانیه است .

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها به گونه ای است که حجم مخزن سد زاینده رود در پایان سال آبی از 450 میلیون متر مکعب کاهش نیابد ابراز داشت: میزان بارش های امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 24 درصد کاهش و نسبت به بلندمدت با کاهش ۴۸ درصدی همراه است و توصیه بر مصرف بهینه و صرفه جویی خواهد بود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات