شناسایی و قطع 465 انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در روستاهای استان قزوین

شناسایی و قطع 465 انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در روستاهای استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات