تخصیص تسهیلات به واحدهای مسکونی بیش از ۲۵ سال به رونق مسکن کمک می‌کند

تخصیص تسهیلات به واحدهای مسکونی بیش از ۲۵ سال به رونق مسکن کمک می‌کند

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به برنامه‌های بانک مسکن در رونق‌بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی به بیش از ۲۵سال عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیلات به واحدهای حداکثر ۲۰تا ۲۵سال ساخت پرداخت می‌شد اما در حال حاضر به ۲۵تا ۳۰سال ساخت افزایش یافته است..مدیر عامل بانک مسکن، گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را می‌تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد..رییس هیات‌مدیره بانک قیمت پایین‌تر و متناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان و اظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد..به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رحیمی‌انارکی موضوع افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را از برنامه‌های دیگر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات