تشکیل کمیته تدوین ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله/ استاندارد ۲۸۰۰ بزرگ‌ترین سند فنی است

تشکیل کمیته تدوین ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله/ استاندارد ۲۸۰۰ بزرگ‌ترین سند فنی است

در این جلسه که با هماهنگی دفتر مدیریت تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محسن تهرانی‌زاده رئیس کمیته دائمی آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، عاطفه جهان‌محمدی رئیس مدیریت تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز تحقیقات و اعضای کمیته دائمی، اجرایی، هماهنگی و کارگروه‌های تخصصی استاندارد ۲۸۰۰ برگزار شد، ضمن مروری بر روند تدوین ویرایش چهارم آیین‌نامه ۲۸۰۰، در خصوص محورها و موضوعات پیشنهادی و تکمیلی جهت قرارگیری در ویرایش پنجم و همچنین ترکیب اعضای کارگروه‌های تخصصی کمیته ۲۸۰۰ بحث و تبادل نظر صورت گرفت. محسن تهرانی‌زاده رئیس کمیته دائمی آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله در بخش دیگری از این نشست، با بیان این مطلب که استاندارد ۲۸۰۰ بزرگترین سند از نظر مسائل فنی است چرا که مسئولیت تدوین آن بر اساس مصوبه هیات دولت بر عهده مرکز تحقیقات قرار داده شده است گفت: ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات