با مشاركت جهاد دانشگاهی استان طرح نظرسنجی میزان رضایت مشتركین از عملكرد شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل آغاز شد

با مشاركت جهاد دانشگاهی استان طرح نظرسنجی میزان رضایت مشتركین از عملكرد شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل آغاز شد

html

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل، در راستای پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت عملکرد، طرح نظر سنجی از مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در شهر های مشکین شهر و پارس آباد با مشارکت جهاد دانشگاهی استان در حال اجرا می باشد این طرح که در راستای تکریم مراجعین و احصاء مشکلات احتمالی و جلب 100 درصدی رضایت مشترکین در حال انجام می باشد که در این خصوص مجریان طرح ضمن مراجعه به درب منازل مشترکین نسبت به تکمیل فرمهای نظرسنجی اقدام خواهند نمود و این فرمها بعد از تجزیه و تحلیل نهایی در جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت مطرح و در خصوص موارد مطرح شده توسظ مشترکین تصمیم گیری خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات