همكاري توزيع برق و شهرداري شيراز براي آزادسازي حريم شبكه

همكاري توزيع برق و شهرداري شيراز براي آزادسازي حريم شبكه

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز، مهندس  بيغرض مدير امور خدمات فني شبكه توزيع برق شيراز با بيان اينكه شاهد ارتقاء سطح همكاري‌هاي اين شركت و شهرداري شيراز هستيم، از برگزاري جلسات متعدد براي توسعه همكاري‌ها با حضور مسئولان فضاي سبز  شهرداري و شركت توزيع برق شيراز خبر داد.

او گفت: با هدف بهبود شيوه‌هاي هرس درختان محدوده شبكه توزيع برق، دوره‌هاي آموزشي ويژه نيروهاي عملياتي خط گرم شركت توزيع برق شيراز با حضور مربياني از فضاي سبز شهرداري شيراز، برگزار شد.

وي ادامه داد: امسال موضوع هرس درختان و آزادسازي حريم شبكه‌هاي توزيع برق در شيراز، با مشاركت شركت توزيع و شهرداري شيراز، به شيوه‌اي اصولي‌تر، سامان يافته است و همچنين تاكيد شد براي پيشگيري از برخورد درختان با شبكه ، به  نوع درخت و  رشد  طولي آنها  در زمان كاشت توجه شود  .

مدير امور خدمات فني شبكه توزيع برق شيراز يادآور شد: هر ساله شركت توزيع برق شيراز جهت جلوگيري از خاموشي برق مشتركين ،  كار آزادسازي حريم شبكه‌هاي برق 20 هزار ولت را  به شيوه خط گرم  انجام مي دهد .

بيغرض ادامه داد: در شيوه خط گرم، نيروهاي عملياتي با استفاده از روش‌ها و ابزار هاي تخصصي ، نسبت به آزادسازي حريم شبكه بدون قطع برق، اقدام لازم را انجام مي‌دهند.

مهندس بيغرض گفت: آزادسازي حريم شبكه توزيع برق با هدف ممانعت از بروز مخاطراتي نظير قطع برق براثر شكستن شاخه‌هاي درختان خصوصا در فصول بارندگي، جلوگيري از بروز حوادثي نظير آتش سوزي درختان، ارتقاء ايمني شبكه و شهروندان  و  كمك به پايداري شبكه  برق اجرايي مي‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات