هرس و شاخه زني درختان در حريم شبكه هاي برق


در شرايط اقليمي غرب استان مازندران در آغاز فصل سرد سال و وزش باد و باران شاخ و برگ درختان برخي از شبكه هاي هوايي را درگير کرده و در برخی مواقع عواقب و خسارات جبران ناپذيري را درمحيط هاي شهري برجاي خواهد گذاشت از اين رو هرس و شاخه زني درختان در مسير شبكه بايد در فواصل زماني مشخص انجام شود.

مهندس ابراهیم قلی نژاد معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این مطلب و با اشاره به خطرات ناشي از انجام اين عمليات افزود: شاخه‌زنی به منظور هرس درختان زیر شبکه‌های فشار ضعیف و متوسط هوایی به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و حفظ ایمنی عمومی مردم با حذف یا کاهش خاموشی‌های ناشی از برخورد درختان با شبکه‌های الکتریکی انجام می شود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات