تقدیر معاون وزیر نیرو در اموربرق و انرژی از کارنامه درخشان نیروگاه کرمان

تقدیر معاون وزیر نیرو در اموربرق و انرژی از کارنامه درخشان نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر:1398/08/11

در این گردهمایی که با حضور مدیران عامل و روابط عمومی های صنعت برق حرارتی کشور برگزار شد از شرکت مدیریت تولید برق کرمان بعنوان رتبه نخست در زمینه بیشترین سطح آمادگی تولید واحدها در تابستان سال ۹۸ ، همچنین رتبه دوم در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت ها در سال ۹۷ تقدیر بعمل آمد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان

  شرکت مدیریت تولید برق کرمان یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات