بازدید معاون وزیر انرژی عراق از غرفه نیروگاه طرشتبه گزارش روابط عمومی نیروگاه طرشت، در روز نخست از نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ، معاون وزیر انرژی عراق از غرفه نیروگاه طرشت بازدید بعمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات