قانون از کارگران فاقد بیمه حمایت کند

قانون از کارگران فاقد بیمه حمایت کند

یک فعال کارگری حمایت قانون از کارگران فاقد بیمه را خواستار شد و گفت:با توجه به کمبود بازرسان کار در کشور کارگران فاقد بیمه باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و عدم بیمه خود توسط کارفرما را اطلاع بدهند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات