افزایش ۱۳۱,۷ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

افزایش ۱۳۱,۷ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار، افزایش ۱۳۱,۷ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۸۰.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات