جلسه هیات مدیره با مدیر کل محترم اداره کل راه وشهرسازی استان و معاونین حوزه مسکن

جلسه هیات مدیره با مدیر کل محترم اداره کل راه وشهرسازی استان و معاونین حوزه مسکن

اولین جلسه هیات مدیره با مدیر کل محترم اداره کل راه وشهرسازی استان آقای دکتر حمزه لو و معاونین حوزه مسکن ، راس ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه مورخ ۲۴/۸/۹۸ در محل سازمان برگزار گردید: در شروع جلسه ریاست سازمان ضمن تقدیر و تشکر و عرض خسته نباشید به هیات رئیسه و ریاست سازمان در دوراول، ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام یافته در سال اول هیات مدیره در حوزه‌های مختلف به تشریح برنامه‌های هیات مدیره در سال دوم از قبیل توسعه ساختمانها و تجهیز دفاتر نمایندگی ، ‌استقرار نظام جامع الکترونیک تا پایان سال، تکمیل مجتمع فرهنگی ورزسی اعضاء ،‌اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۸ و بیمه‌های تامین اجتماعی اعضاء پرداخت. در این جلسه دکتر حمزه لو ضمن تاکید بر ایجاد ساز و کار بهبود کیفیت ساخت و ساز، توجه به محیط زیست، ارتقاء ایمنی ساختمانها، کاهش حوادث ساختمانی، حذف افراد فاقد صلاحیت از چرخه ساخت و ساز، ایجاد رضایت مندی و احساس نیاز در سرمایه گذاران ، شفافیت تصمیم گیری، چابک سازی و روان سازی، ایجاد عدالت و شفافیت در توزیع کار نظارتی اشاره و سازمان را از ورود به بحث‌های سیاسی بر حذر داشتند. در این جلسه دکتر قادراحمدی معاونت محترم معماری ، شهرسازی اداره کل، ضمن تاکید بررعایت مقررات شهرسازی در استان اشاره نمودند که متاسفانه استان آذربایجان غربی در این حوزه وضعیت خوبی در کشور در بین استانها ندارد و بر تشکیل کارگروه انتخاب ساختماتهای برتر، ساختمانهای سبز و توجه جدی به بحث تعمیر و نگهداری تاکید کردند، بحث دو نقشه‌ای از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود . در این جلسه موارد متعددی از قبیل موضوعات مرتبط با کارشناسان ماده۳۵، تصمیم گیری در خصوص تشکیل هیات چهارنفره استانی در خصوص شرح خدمات رشته ترافیک و تعرفه های گودبرداری و سازه های نگهبان و تعریف صلاحیتهای مرتبط ( طراح،ناظر و مجری ذیصلاح)، تعرفه های انطباق اراضی شهری و روستائی و تفکیک، مشکلات مرتبط با محدودیت تعداد کار( ۸ کار)، ارائه پروانه مقاوم سازی و بهسازی، تعرفه گاز رسانی و برق، تقویم دار نمودن جلسات هیات چهارنفره استانی، تعیین تکلیف پروژه های خاص سرمایه گذاری مانند بنیاد مسکن ،‌پروژه هتل سازی و دانشگاهی و ...، حل موضوع درخواست زمین برای دفاتر نمایندگی و کارکنان تعاونی مسکن پرسنل سازمان، موضوعات مرتبط با تغییر فیلد و اتمام قرارداد نظارت و ...، امضاء پروانه های اشتغال بکار مهندسی توسط مدیرکل محترم راه و شهرسازی، بیمه تامین اجتماعی اعضاء مطرح گردید. در ادامه این جلسه اعضاء هیئت مدیره نیز در موارد مرتبط با رشته فعالیت خود ایراد سخنرانی نمودند. سازمان نظام مهندسی ساختمان
اولین جلسه هیات مدیره با مدیر کل محترم اداره کل راه وشهرسازی استان آقای دکتر حمزه لو و معاونین حوزه مسکن ، راس ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه مورخ ۲۴/۸/۹۸ در محل سازمان برگزار گردید: در شروع جلسه ریاست سازمان ضمن تقدیر و تشکر و عرض خسته نباشید به هیات رئیسه و ریاست سازمان در دوراول، ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام یافته در سال اول هیات مدیره در حوزه‌های مختلف به تشریح برنامه‌های هیات مدیره در سال دوم از قبیل توسعه ساختمانها و تجهیز دفاتر نمایندگی ، ‌استقرار نظام جامع الکترونیک تا پایان سال، تکمیل مجتمع فرهنگی ورزسی اعضاء ،‌اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۸ و بیمه‌های تامین اجتماعی اعضاء پرداخت. در این جلسه دکتر حمزه لو ضمن تاکید بر ایجاد ساز و کار بهبود کیفیت ساخت و ساز، توجه به محیط زیست، ارتقاء ایمنی ساختمانها، کاهش حوادث ساختمانی، حذف افراد فاقد صلاحیت از چرخه ساخت و ساز، ایجاد رضایت مندی و احساس نیاز در سرمایه گذاران ، شفافیت تصمیم گیری، چابک سازی و روان سازی، ایجاد عدالت و شفافیت در توزیع کار نظارتی اشاره و سازمان را از ورود به بحث‌های سیاسی بر حذر داشتند. در این جلسه دکتر قادراحمدی معاونت محترم معماری ، شهرسازی اداره کل، ضمن تاکید بررعایت مقررات شهرسازی در استان اشاره نمودند که متاسفانه استان آذربایجان غربی در این حوزه وضعیت خوبی در کشور در بین استانها ندارد و بر تشکیل کارگروه انتخاب ساختماتهای برتر، ساختمانهای سبز و توجه جدی به بحث تعمیر و نگهداری تاکید کردند، بحث دو نقشه‌ای از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود . در این جلسه موارد متعددی از قبیل موضوعات مرتبط با کارشناسان ماده۳۵، تصمیم گیری در خصوص تشکیل هیات چهارنفره استانی در خصوص شرح خدمات رشته ترافیک و تعرفه های گودبرداری و سازه های نگهبان و تعریف صلاحیتهای مرتبط ( طراح،ناظر و مجری ذیصلاح)، تعرفه های انطباق اراضی شهری و روستائی و تفکیک، مشکلات مرتبط با محدودیت تعداد کار( ۸ کار)، ارائه پروانه مقاوم سازی و بهسازی، تعرفه گاز رسانی و برق، تقویم دار نمودن جلسات هیات چهارنفره استانی، تعیین تکلیف پروژه های خاص سرمایه گذاری مانند بنیاد مسکن ،‌پروژه هتل سازی و دانشگاهی و ...، حل موضوع درخواست زمین برای دفاتر نمایندگی و کارکنان تعاونی مسکن پرسنل سازمان، موضوعات مرتبط با تغییر فیلد و اتمام قرارداد نظارت و ...، امضاء پروانه های اشتغال بکار مهندسی توسط مدیرکل محترم راه و شهرسازی، بیمه تامین اجتماعی اعضاء مطرح گردید. در ادامه این جلسه اعضاء هیئت مدیره نیز در موارد مرتبط با رشته فعالیت خود ایراد سخنرانی نمودند. سازمان نظام مهندسی ساختمان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات