جشنواره نخستين واژه - برگزاري جلسه همفکري با اولياء دانش آموزان

جشنواره نخستين واژه - برگزاري جلسه همفکري با اولياء دانش آموزان

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري، کارگاه هم انديشي با اولياء دانش آموزان مقطع ابتدايي در خصوص نحوه مديرت مصرف آب شرب در محل دبستان دخترانه شاهد شهرکرد برگزار شد.


در اين مراسم، جناب آقاي مهندس صادقي، مدرس و کارشناس حوزه بهره برداري آبفاي شهرستان شهرکرد به بيان وضعيت موجود آب در کشور و بخصوص در استان چهارمحال و بختياري اشاره کردند و در ادامه به روش هاي بهبود مديريت مصرف آب در خانواده پرداختند.

در اين کارگاه که به مدت 2 ساعت به طول انجاميد اولياء حاضر در جلسه به بيان ديدگاه ها و دغدغه هاي خود در حوزه آب شرب پرداخته و با همفکري جمعي ، پيشنهاداتي را جهت کمک به مديريت صحيح مصرف در خانوار ارائه نمودند. لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

  شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات