صیانت از حق شهروندان با انجام فریضه امر به معروف

صیانت از حق شهروندان با انجام فریضه امر به معروف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات