آغاز اجرای طرح اگو در شهرک شهید رجایی از خرداد ۹۹ / آسفالت ۱۸۰ هزار ...

آغاز اجرای طرح اگو در شهرک شهید رجایی از خرداد ۹۹ / آسفالت ۱۸۰ هزار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات