اجرای جدول نهری، زیرسازی و آسفالت معابر خیابان بکیر بن اعین و فرعیات

اجرای جدول نهری، زیرسازی و آسفالت معابر خیابان بکیر بن اعین و فرعیات

اجرای جدول نهری، زیرسازی و آسفالت معابر خیابان بکیر بن اعین و فرعیات توسط واحد عمران شهرداری دامغان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات